Jak na informační systém (IS SU)

Nacházíme se v 21. století, takže je celkem logické, že se spousta papírování odehrává v elektronické podobě online světa. Můžeme mít na to rozdílné názory a zejména lidé technikou nepolíbení tak mohou prožívat s přechodem na VŠ těžké chvilky. Proč? Inu, zorientovat se v informačním systému VŠ není pro každého zprvu snadné. Je však potřeba se co nejrychleji s daným systémem sžít. V podstatě zjistíš, že IS SU není tvůj nepřítel, ale kamarád. Jen je důležité dostat se mu na kobylku. Proto jsem tady ale já Manuál prváka, abych ti objasnil základní kroky na IS SU. Pak už tady budeš jako ryba ve vodě. Jdeme na věc!

Obsah kapitoly

  Nebyly nadefinovány žádné kapitoly

První krok je ten nejdůležitější

Prvním krokem musí být vždy přihlášení do systému prostřednictvím tvého unikátního nicku a hesla!

Jak si změním osobní údaje?

 1. Vyhledej dlaždici Lidé.
 2. Klikni na odkaz Personální.
 3. V sekci Moje údaje klikni na odkaz Kontrola a změny osobních údajů.
  Při práci s formulářem na změnu osobních údajů čti pečlivě uvedené komentáře.
 4. Údaj, který chceš změnit, označ zaškrtnutím ve sloupci Změň.
 5. Ve sloupci Změnit na vepiš novou hodnotu.
 6. Po upravení všech nutných položek odešli provedené změny k vyřízení kliknutím na tlačítko Poznač žádosti o změny a předej k vyřízení.

Tím je hotovo, o dalších krocích budeš informován mailem.


Jak zjistím, které ze zapsaných předmětů jsou povinné a povinně volitelné?

 1. Vyhledej políčko Student
  Záložka Student v ISSU
  Toto je volitelný text, který může tooltip popisovat
  .
 2. V sekci Moje předměty se ti zobrazí všechny zapsané předměty bez rozlišení, zda se jedná o předměty povinné, povinně volitelné nebo volně volitelné.
 3. Více informací o typech zapsaných předmětů a o průběhu studia najdeš v sekci Během studia.
 4. Zde klikni na odkaz Kontrola průchodu studiem.
 5. Měj zaškrtnutou svou přiřazenou šablonu oboru.
 6. Pokračuj kliknutím na tlačítko Zkontrolovat studium.
 7. Načtená šablona je rozdělena na „povinné předměty“ a „povinně volitelné předměty“, kde zkontroluješ, co je potřeba.

Jak se přihlásím na zkoušku?

 1. Vyhledej políčko Student
  Záložka Student v ISSU
  .
 2. V modrém menu klikni na odkaz Konec semestru.
 3. Klikni na odkaz Zkušební termíny.
 4. Klikni na název předmětu, k jehož zkoušce se chceš přihlásit a zobrazí se ti informace o zkoušce:
  • Kdy se zkouška koná.
  • Kde se koná.
  • Zda se jedná o řádný nebo opravný termín.
  • Kolik studentů se již přihlásilo.
  • Kolik studentů se ještě může přihlásit.
  • Dokdy je možné se na termín přihlásit.
  • Dokdy je možné se z termínu odhlásit.
  • Pokud není uvedeno „datum přihlásit do“ a „datum odhlásit do“, pak je možné se na zkoušku přihlásit až do termínu konání zkoušky.
 5. Klikni na odkaz Zkusit se přihlásit. Pokud splňuješ všechny předpoklady, jsi na zkoušku přihlášen. Good luck!

Jak se odhlásím ze zkoušky?

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na odkaz Konec semestru.
 3. Klikni na odkaz Zkušební termíny.
 4. Klikni na název předmětu, z jehož zkoušky se chceš odhlásit.
 5. U daného termínu, ze kterého se chceš odhlásit, klikni na odkaz odhlásit.
 6. Pokud nevypršel termín pro možné odhlašování ze zkoušky, jsi z dané zkoušky odhlášen.

Jak zjistím hodnocení zápočtu před zkouškou?

Je-li předmět zakončen zápočtem před zkouškou a následně zkouškou, zapisuje se hodnocení zápočtu do poznámkového bloku. Hodnocení zápočtu zjistíš takto:

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na položku STUDENT / MOJE PŘEDMĚTY.
 3. Klikni na příslušný předmět.
 4. Klikni na odkaz Poznámkové bloky.

Je-li hodnocení zápočtu uděleno, zobrazí se v sekci vybraného předmětu poznámkový blok Zápočet. Písmeno Z znamená úspěšný zápočet. Není-li u předmětu zobrazen tento poznámkový blok, pak ještě zápočet nebyl zapsán.


Jak vystavit v IS SU potvrzení o studiu?

Při zápise do studia Vám sdělí studijní referentky, zda Vám budou hromadně vytavovat povolení tisku potvrzení o studiu. V opačném případě či ve vyšších ročnících si nejdříve požádejte o elektronické potvrzení o studiu.

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na položku BĚHEM STUDIA.
 3. Klikni na dlaždici Potvrzení o studiu.
 4. Pro příslušné období a studium musíš mít vystavení tohoto dokladu povoleno. Pokud máš vybráno správné studium a nevidíš tlačítko Vystavit potvrzení, obrať se na studijní oddělení s žádostí o povolení vystavit potvrzení o studiu.
 5. Pokud máš vystavení povoleno, klikni na tlačítko Vystavit potvrzení.
 6. Vyčkej na zapečetění dokumentu.
 7. Po zapečetění zobrazíš potvrzení kliknutím na odkaz, kde je formát PDF.

Jak podám žádost?

 1. Vyhledej dlaždici Úřadovna.
 2. Klikni na odkaz Podat žádost.
 3. V rozbalovací nabídce Agenda vyber příslušnou součást.
 4. Zobrazí se rozbalovací nabídka s dalšími odděleními a ústavy vybrané součásti. Zde vyber žádost, kterou chceš podat
 5. Vyplň potřebné položky. Každá žádost má jiné požadované vstupy.
 6. Klikni na tlačítko Uložit.

Jak si zkontroluji počet získaných kreditů za daný semestr?

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V sekci Moje předměty se zobrazí všechny zapsané předměty bez rozlišení, zda se jedná o předměty povinné, povinně volitelné nebo volně volitelné.
 3. Klikni na odkaz Konec semestru.
 4. Klikni na odkaz Získané známky.

Jak si zkontroluji počet získaných kreditů v rámci celého studia?

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V sekci Moje předměty se zobrazí všechny zapsané předměty bez rozlišení, zda se jedná o předměty povinné, povinně volitelné nebo volně volitelné, tedy předměty typu A, B a C
 3. Klikni na odkaz Závěr studia.
 4. Klikni na odkaz Známky za celé studium, získané kredity a stud. průměr.

Jak se dostanu k souboru, který na IS SU nahrál pedagog?

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na položku STUDENT / MOJE PŘEDMĚTY.
 3. Klikni na příslušný předmět.
 4. Klikni na odkaz Studijní materiály.

Užitečné: Jednotlivé složky můžeš označit ikonou srdce, která je umístěná za názvem složky. Takto ji zařadíš mezi sledované. Systém ti dále poskytne další možnosti o formě a frekvenci upozorňování na změny v dané složce.


Co znamená interaktivní osnova?

Umožňuje studentům strukturovat informace (organizační aj.), studijní obsah (přímým textem, odkazy na soubory nebo složky v systému, multimediální obsah), odpovědníky (el. testy), aktivity (odevzdávárny, rozpisy témat), komunikační fóra apod.

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na položku STUDENT / MOJE PŘEDMĚTY.
 3. Klikni na požadovaný předmět.

Pokud nelze na políčko Interaktivní osnova kliknout, není aktivní.


Co znamená odpovědník?

Odpovědník je funkce IS SU umožňující procvičování nebo zkoušení formou elektronického testu.

 1. Vyhledej políčko Student.
 2. V modrém menu klikni na položku STUDENT / MOJE PŘEDMĚTY.
 3. Klikni na požadovaný předmět.

Pokud je u předmětu odpovědník aktivní, objeví se ikona dílku puzzle.

Věnuj pozornost následujícím krokům:

 • Na další stránce nalezneš přehled odpovědníků a informace, zda a kdy je přístupný, případně tvé hodnocení.
 • Pokud je odpovědník přístupný, název funguje jako odkaz na úvodní spouštěcí stránku. Pokud učitel umožní/nastaví, můžeš na spouštěcí stránce najít informace o absolvovaných pokusech včetně možnosti prohlídky průchodu (u ostrých testů tato možnost nebývá).
 • Na spouštěcí stránce věnuj pozornost organizačním informacím, omezením a parametrům, zejména oddílu „Základní informace“.
 • Důležité: u odpovědníku budeš mít k dispozici určitý čas na absolvování nebo se odpovědník uzavře v čase uvedeném v parametru „Lze spustit“.
 • Otázky mohou být zobrazovány na jedné nebo na více stránkách: navigační tlačítka nalezneš v levém sloupci nebo pod poslední otázkou na dané stránce.

Pozn.: při případném přechodu ze stránky na stránku testu dochází k uložení průběžných odpovědí.

Důležité: v testu může být zakázáno se vracet k dříve zodpovězeným otázkám.

Pokud je nastaven časový limit na realizaci testu, odpočet času nalezneš v levém sloupci formou progres baru a informací „Zbývá XY min“.

Hlídej si čas a svůj pokus řádně ukonči tlačítkem „Odevzdat“ v levém sloupci. Pokud ti „přeteče čas“, nebude tvůj pokus automaticky vyhodnocen a bude „čekat“ na zásah vyučujícího.

Obdobně pokud v odpovědníku existují otázky s dlouhou tvořenou odpovědí (typu esej), musí je vyhodnotit vyučující.


Co je to e-learning?

Během studia se s tímto pojmem jistě setkáš. Někteří pedagogové si vystačí s e-learningem IS SU, ale někteří raději využívají e-learning v prostředí LMS Moodle. Netřeba se obávat. Do všeho se postupně dostaneš. Pojďme se tedy společně mrknout i na tuto vychytávku.

Co e-learning umožňuje?

 • Předávat a strukturovat studijní obsah (PDF, prezentace aj.),
 • komunikaci ve studijní skupině (v rámci kurzu či předmětu),
 • realizovat interaktivní činnosti např. elektronické testy (v IS SU – tzv. odpovědníky),
 • administrovat studium: odevzdávat studentské práce, bodovat atp.

E-learning je v prostředí Slezské univerzity realizován:

!!! Pro přihlášení do LMS Moodle použij stejné údaje jako do IS SU!!!

Jak funguje e-learning?

V IS SU:

 1. Vyhledej políčko „Student
 2. V sekci „Moje předměty“ rozbal nabídku vybraného předmětu, kde nalezneš aktivní odkazy či tlačítka, pokud je vyučující připravil:
  • Interaktivní osnova: strukturovaný tematicky členěný studijní obsah: textové informace, soubory, prezentace, odkazy, pokyny atd. – využíváno zejména pro kombinovanou výuku
  • Odpovědníky – elektronické testy (k tréninku a procvičení, nebo ostré bodované)
  • Odevzdávárny – odevzdání semestrálních prací, dílčích úkolů atp. v elektronické podobě (reprezentováno souborem k odevzdání)
  • Rozpisy – obdobně jako odevzdávárna, ale umožňuje volbu tématu či spolupráci v týmu
  • a další: diskuzní fóra, studijní materiály, poskytovna (sdílení souborů mezi studenty), poznámkové bloky (sdělení vyučujícího a hodnocení), zkoušky apod.

V LMS Moodle:

 1. Po přihlášení do systému (stejně jako do IS SU) v levém sloupci hledej žlutý blok „Moje kurzy“
 2. V bloku „Moje kurzy“ najdeš všechny dostupné kurzy, jichž jsi členem (studentem)
  Pozn.: kurzy na fakultách nevznikají automaticky, vyučující si musí založení kurzu vyžádat
 • Do kurzů můžeš být, pokud v daném období v systému existují, zapsán automaticky nebo ti vyučující může poskytnout jednorázový klíč k zápisu.
 • Kurz na své stránce umožňuje strukturovat obsah pomocí odkazů, textových informací, souborů, složek.

V kurzu mohou být formou odkazů realizovány aktivity: testy, úkoly, diskuzní fóra, ankety a jiné méně běžné činnosti.