Kdo je kdo na Slezské?

Někdy se stane, že student po několika letech studia ani nepozná děkana své fakulty. Může se zdát, že o nic nejde, ale na střední jsi asi taky věděl, jak vypadá tvůj ředitel, a potom v zaměstnání nejenže budeš vědět, jak tvůj šéf vypadá, ale možná tě bude děsit i ze spaní. Zkrátka je dobré vědět, kdo v čele tvé univerzity stojí. Zde se můžeš s nejvyššími akademickými hodnostáři naší školy seznámit hravou formou.

Rektorát Slezské univerzity

Otoč

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

Rektor

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. Otoč

Obvykle mě najdeš

  • Rektorát (místnost R-215)

Kontakty

Otoč

doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D.

Prorektorka pro studijní a sociální záležitosti

doc. PhDr. Michaela Weiss, Ph.D. Otoč
Otoč

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Prorektor pro řízení projektů

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.Otoč
Otoč

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Prorektor pro vědu a zahraniční styky

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.Otoč

Otoč

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D.

Prorektor pro strategii a komunikaci

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D.Otoč

Otoč

Ing. Ivana Růžičková, MPA

Kvestorka

Ing. Ivana Růžičková, MPAOtoč

Otoč

Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Předsedkyně akademického senátu

Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.Otoč

Filozoficko-přírodovědecká fakulta

Otoč

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.

Děkanka

prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr.Otoč
Otoč

Mgr. Ilona Matejko – Peterka, Ph.D.

Proděkanka pro studijní záležitosti a organizaci

Mgr. Ilona Matejko – Peterka, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

Proděkanka pro vědu a zahraniční styky

doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.Otoč
Otoč

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.

Proděkan pro strategie a rozvoj

RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D.Otoč
Otoč

PhDr. Petr Vojtal

Předseda Akademického senátu fakulty

PhDr. Petr VojtalOtoč
Otoč

Ing. Mgr. Josef Svoboda

Tajemník

Ing. Mgr. Josef SvobodaOtoč

Fakulta veřejných politik

Otoč

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Děkan

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.Otoč
Otoč

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.Otoč
Otoč

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Proděkanka pro nelékařské obory pověřená agendou vědy

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.Otoč

Obvykle mě najdeš

  • Místnost C411 a C421
Otoč

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Předsedkyně Akademického senátu fakulty

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.Otoč
Otoč

Ing. Josef Vícha

Tajemník

Ing. Josef VíchaOtoč

Obchodně podnikatelská fakulta

Otoč

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Děkan

doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.

Statutární zástupce, proděkanka pro vědu a výzkum

doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

Proděkan pro studijní a sociální záležitosti

doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.Otoč
Otoč

Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

Ing. Martin Klepek, Ph.D.Otoč

Otoč

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční styky

Ing. Jana Šimáková, Ph.D.Otoč
Otoč

Ing. Dagmar Kloknerová

Tajemník

Ing. Dagmar KloknerováOtoč

Matematický ústav

Otoč

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.

Ředitel

prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.

Zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

doc. RNDr. Karel Hasík, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.

Statutární zástupce ředitele a pro studijní záležitosti

doc. RNDr. Zdeněk Kočan, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.

Zástupce ředitele pro výpočetní techniku

doc. RNDr. Michal Málek, Ph.D.Otoč

Fyzikální ústav

Otoč

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.

Ředitel

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.

Statutární zástupce ředitele a zástupce ředitele pro vědu a zahraniční styky

doc. RNDr. Jiří Kovář, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.

Zástupce ředitele pro studium a organizaci

doc. RNDr. Petr Slaný, Ph.D.Otoč
Otoč

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.

Zástupce ředitele pro rozvoj a propagaci, prorektor pro řízení projektů

doc. RNDr. Gabriel Török, Ph.D.Otoč