Oslovování na univerzitě

Na půdě vysoké školy se ti může poprvé v životě stát, že jsi konfrontován se zákonitostmi oslovování osob, se kterými přijdeš do styku, dle jistých společenských měřítek. Tohle je úplně jiný svět a prakticky každý student prvního ročníku na VŠ ze začátku tápe, jak má vlastně svého nového vyučujícího oslovit. Situaci ani příliš nepomáhá zažitý mýtus, že řada středoškoláků zejména na gymnáziích své pedagogy oslovuje „pane profesore“, což je vlastně holý nesmysl, pokud dotyčný vyučující skutečně není profesorem. Pojďme se tedy podívat na posloupnost, jak jdou jednotlivé tituly za sebou a taky na některé špeky, na které můžeš narazit.

Bc., BcA. – bakaláře neoslovujeme! (ne titulem, jinak ho samozřejmě oslovit můžeš 🙂 )

Mgr., MgA. – oslovujeme „pane magistře“ nebo „paní magistro“

Ing., Ing. arch. – oslovujeme „pane inženýre“ nebo „paní inženýrko“

MUDr., MDDr., MVDr., PhDr., JUDr., RNDr., PharmDr., ThDr., PaedDr. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“

Ph.D., Th.D. – oslovujeme „pane doktore“ nebo „paní doktorko“. Titul je psán za jménem!

doc. – oslovujeme „pane docente“ nebo „paní docentko“

prof. – oslovujeme „pane profesore“ nebo „paní profesorko“

Je důležité mít na paměti, že dámu, která má například titul Mgr., skutečně oslovujeme „paní magistro“, i když třeba vůbec nevíme, zda je svobodná či vdaná. Oslovení „slečno magistro“ je špatně!

Takto to vypadá celkem jednoduše, protože teď už víš, jak koho oslovit. Jsme ale na VŠ a tam nemůže být vše úplně snadné. Velmi často se totiž setkáš s člověkem, který bude mít více než jeden akademický titul. Jak ho potom oslovit? Je to jednoduché. Vojenskou terminologií se dá říci, že vyšší hodnost přebíjí tu nižší. Proto zde najdeš několik příkladů, aby sis vše ověřil v praxi.

Ing. Jan Novák
– oslovujeme „pane inženýre“

Ing. Jan Novák, Ph.D.
– oslovujeme „pane doktore“

doc. Ing. Jan Novák, Ph.D.
– oslovujeme „pane docente“


Vysvětlivky

Bc. = bakalář

BcA. = bakalář umění

Mgr. = magistr

MgA. = magistr umění

Ing. = inženýr

Ing. arch. = inženýr architekt

MUDr. = doktor medicíny

MDDr. = doktor zubního lékařství

MVDr. = doktor veterinární medicíny

JUDr. = doktor práv

PhDr. = doktor filozofie

RNDr. = doktor přírodních věd

PharmDr. = doktor farmacie

ThDr., Th.D. = doktor teologie

PaedDr. = doktor pedagogiky

Ph.D. = doktor

DSc. = doktor věd

CSc. = kandidát věd (oslovení „pane kandidáte“ se nepoužívá; pro oslovení použijte jiný (nejvyšší) titul)

doc. = docent

prof. = profesor